Ponuda

Tečaj Trajanje [h] Cijena [hrk] Sadržaj
Standardni tečaj stranog jezika A1-C1 60
2x2 sata tjedno
2.250,00 Standardni tečaj jezika uključuje razvoj vještina čitanja, pisanja, slušanja i govora za opću komunikaciju kroz korištenje vokabulara i gramatike primjerene za određeni stupanj jezične kompetencije. Po završetku svakog stupnja polaže se ispit koji donosi diplomu o završenom stupnju jezika prema ZEROJu, s individualnim deskriptorima znanja i vještina koje je polaznik usvojio.
Priprema za polaganje IELTS/TOEFL ili Deutsche Sprachdiplom ispita B1-C2 60
2x2 sata tjedno
2.250,00 Priprema za polaganje IELTS/TOEFL ili Deutsche Sprachdiplom ispita koncentrirana je na usavršavanje vještina potrebnih za uspješno rješavanje testa na određenoj razini jezične kompetencije. Ovaj tečaj izvrstan je za one koji žele studirati u zemljama engleskog ili njemačkog govornog područja, ili im u svrhu zaposlenja treba certifikat od svjetski priznate institucije kao što su British Council i Goethe Institut. Sadržaj tečaja usmjeren je na poučavanje strategija za uspješno rješavanje tipova zadataka kakvi se nalaze u ovim ispitima te za cilj ima pripremiti polaznika za uspješno polaganje testa u svim područjima testiranja – čitanje, pisanje, slušanje i govor.
Tečaj poslovnog stranog jezika A2-B1 i B2-C1 60
2x2 sata tjedno
2.500,00 Tečaj poslovnog stranog jezika osmišljen je za polaznike kojima je strani jezik potreban za svakodnevnu poslovnu komunikaciju. Ovaj tip tečaja prilagođava se svakoj struci posebno tako da se plan i program izrađuju direktno prema potrebama polaznika te je idealan za grupu polaznika iz istog poduzeća. Po završetku svakog stupnja polaže se ispit koji donosi diplomu o završenom stupnju poslovnog jezika prema ZEROJu, s individualnim deskriptorima znanja i vještina koje je polaznik usvojio.
Individualni tečaj stranog jezika 25
Učestalost sati je fleksibilna
2.800,00 Individualni tečaj stranog jezika omogućuje potpunu prilagodbu plana i programa potrebama polaznika i potpunu posvećenost predavača razvoju vještina na kojima polaznik želi raditi. Po završetku individualnog tečaja od minimalno 50 sati moguće je pristupiti ispitu koji donosi diplomu o završenom stupnju jezika prema ZEROJu, s individualnim deskriptorima znanja i vještina koje je polaznik usvojio. Također je moguće uputiti polaznike na polaganje standardiziranih ispita stranog jezika - IELTS/TOEFL ispiti u suradnji s Britanskim savjetom ili Deutsche Sprachdiplom ispiti u suradnji s Goethe Institutom u državi boravka polaznika.